Psicologia Clínica

La psicologia clínica és una subdisciplina dins de la psicologia que estudia tots els elements implicats en els trastorns mentals i, de forma més genèrica, la salut mental.

Així, la psicologia clínica duu a terme totes les tasques d’avaluació, diagnòstic, prevenció i intervenció terapèutica en persones amb alguna mena d’afectació mental o de conducta desadaptativa, amb la finalitat de restaurar l’equilibri psicològic.

A Consulta Psicòloga oferim múltiples enfocaments de la psicologia clínica que van des de l’evaluació i el diagnòstic fins a la personalització del tractament o terapia personalitzada amb l’objectiu de resolder el probema psicològic en qüestió.
 
 

Psicologia Clínica

La psicologia clínica és una subdisciplina dins de la psicologia que estudia tots els elements implicats en els trastorns mentals i, de forma més genèrica, la salut mental.

Així, la psicologia clínica duu a terme totes les tasques d’avaluació, diagnòstic, prevenció i intervenció terapèutica en persones amb alguna mena d’afectació mental o de conducta desadaptativa, amb la finalitat de restaurar l’equilibri psicològic.

A Consulta Psicòloga oferim múltiples enfocaments de la psicologia clínica que van des de l’evaluació i el diagnòstic fins a la personalització del tractament o terapia personalitzada amb l’objectiu de resolder el probema psicològic en qüestió.
 
 

Psicologia infanto
juvenil i adults

Evaluació, tractament i assesorament a joves i adults amb la finalitat de millorar conductes i problemes psicològics i de desenvolupament.

Ansietat i estrès

Trastorns d’ansietat: agorafòbia, fòbia social, fòbies específiques, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn d’estrès post-traumàtic, atac de pànic, trastorn per estrès agut, trastorn obsessivocompulsiu…

Depressió

Tractament de transtorn depressiu major a partir del diagnòstic que permeten les entrevistes personals, posterior terapia amb objectiu que el pacient entengui l’origen, treballi en els factors emocionals que intervenen i detecti els símptomes per prevenir futurs episodis.

Competències parentals i orientació parento-filial

Assesorament de conductes i relacions paterno-filials amb tècniques que peremten aprendre la correcta forma d’expressió per crear un ambient positiu.

Dependència
emocional

Teràpies útils que treballen des de l’autoestima personal per detectar les causes que estan darrere la dependència i ajudar a gestionar millor les emocions i les relacions personals.

Autoestima i
habilitats socials

Teràpies cognitivo-conductuals enfocades en identificar els factors personals de cada pacient, per després poder treballar-los i donar les eines a partir de l’autoconeixement i l’autoacceptació.

Especialitats

Psicologia infanto
juvenil i adults

Evaluació, tractament i assesorament a joves i adults amb la finalitat de millorar conductes i problemes psicològics i de desenvolupament.

Ansietat i estrès

Trastorns d’ansietat: agorafòbia, fòbia social, fòbies específiques, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn d’estrès post-traumàtic, atac de pànic, trastorn per estrès agut, trastorn obsessivocompulsiu…

Depressió

Tractament de transtorn depressiu major a partir del diagnòstic que permeten les entrevistes personals, posterior terapia amb objectiu que el pacient entengui l’origen, treballi en els factors emocionals que intervenen i detecti els símptomes per prevenir futurs episodis.

Millora competències parentals i orientació parento-filial

Assesorament de conductes i relacions paterno-filials amb tècniques que peremten aprendre la correcta forma d’expressió per crear un ambient positiu.

Autoestima i habilitats socials

Teràpies cognitivo-conductuals enfocades en identificar els factors personals de cada pacient, per després poder treballar-los i donar les eines a partir de l’autoconeixement i l’autoacceptació.

Dependència emocional

Assesorament de conductes i relacions paterno-filials amb tècniques que peremten aprendre la correcta forma d’expressió per crear un ambient positiu.

Demana cita prèvia

Demana cita prèvia