test-online-para-conocer-mi-IQ

Metodologia

Utilitzem diverses tècniques i estratègies que pretenen activar, estimular i entrenar les diferents capacitats i funcions cognitives (percepció, atenció, raonament, abstracció, memòria, llenguatge, processos d’orientació i pràxies), mitjançant una sèrie de situacions i activitats concretes dirigides a millorar el funcionament cognitiu en general. 

És important treballar sobre les capacitats residuals (les que encara conserven) de la persona (i no les que ja ha perdut), per aconseguir evitar la frustració del malalt

Tot això contribuirà a una millora global de la conducta i estat d’ànim com a conseqüència d’una millora d’autoeficàcia i autoestima per part del malalt. 

experto-en-neuropsicologia

Metodologia

Utilitzem diverses tècniques i estratègies que pretenen activar, estimular i entrenar les diferents capacitats i funcions cognitives (percepció, atenció, raonament, abstracció, memòria, llenguatge, processos d’orientació i pràxies), mitjançant una sèrie de situacions i activitats concretes dirigides a millorar el funcionament cognitiu en general. 

És important treballar sobre les capacitats residuals (les que encara conserven) de la persona (i no les que ja ha perdut), per aconseguir evitar la frustració del malalt

Tot això contribuirà a una millora global de la conducta i estat d’ànim com a conseqüència d’una millora d’autoeficàcia i autoestima per part del malalt.