Neuro
psicologia


Valoració de les capacitats cognitives, com pot ser l’afectació en la concentració, memòria, funcions executives, llenguatge i pràxies, entre altres. Posterior a l’avaluació es determina quina o quines activitats i/o exercicis per la rehabilitació.

Neuro
psicologia

Valoració de les capacitats cognitives, com pot ser l’afectació en la concentració, memòria, funcions executives, llenguatge i pràxies, entre altres. Posterior a l’avaluació es determina quina o quines activitats i/o exercicis per la rehabilitació.

AVALUACIÓ I TRACTAMENT

En què consisteix?

La neuropsicologia es basa en realitzar al pacient una avaluació de les seves capacitats cognitives (atenció, llenguatge, memòria, percepció, pràxies, funcions executives i emoció) i els components que hi ha dins d’elles, amb la finalitat de saber quines funcions concretes estan afectats, per tal de plantejar un programa… de rehabilitació adequat i poder millorar aquelles àrees que han pogut quedar afectades o no s’han pogut recuperar en la seva totalitat.
Dins d’aquest apartat trobem persones que han sofert un cop al cap (traumatisme cranioencefàlic), o ha sofert un ictus (accidents cerebrovasculars) o tumors cerebrals.
 

El Transtorn de l’Aprenentatge es defineix com una dificultat inesperada, específica i persistent per a l’adquisició d’un aprenentatge malgrat una instrucció convencional, nivell d’intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades.

Es caracteritza per la presència d’un excés d’activitat motora, impulsivitat i dificultats atencionals.
El consum de tòxics desencadena canvis neuropsicològics i neuroanatómicos. Aquests canvis al seu torn produeixen una neuroadaptación funcional en les funcions cognitives, motivacionals, conductuals i emocionals que influeixen en el funcionament psicosocial diari i en la qualitat de vida de les persones dependents de substàncies.
En l’actualitat l’avaluació de la intel·ligència continua tenint presència en la majoria de les avaluacions psicològiques i neuropsicològiques que són desenvolupades en escenaris educatius, clínics i forenses.
 
La neuropsicologia, situada entre la neurologia i la psicologia, ha guanyat importància tant en la recerca com en el tractament de malalties neurodegeneratives. Això es deu a la seva capacitat d’utilitzar procediments d’avaluació molt rigorosos capaces de detectar els primers signes de deterioració cognitiva.
 

PROVES MÉS COMUNS

Procediment

QÜESTIONARIS TANCATS

En ells es plantegen una sèrie de preguntes amb diverses opcions de resposta. No existeix una resposta correcta, sinó que la persona que els realitza ha de marcar l'opció que més s'adequa amb el que ella pensa o sent. Serveixen per a avaluar principalment qüestions emocionals i conductuals.

Entrevistes

Entrevistes personals amb què es detecten problemes conductuals i s'extreuen una sèrie de conclusions. Sol ser una de les proves neuropsicològiques més eficaces per a realitzar en primer lloc, de manera que el professional pugui determinar, posteriorment, quin és el següent pas i seleccionar proves complementàries que facilitin fer un bon diagnòstic”. L’entrevista amb la familia, o persones properes, també aporten informació important que, ajuden sempre a detectar la fase premòrbida de la persona afectada.

TEST DE CI

Permeten detectar a persones amb altes capacitats, ja que en aquest grup existeix un gran nombre d'individus amb problemes emocionals i conductuals pel fet que no són capaços de gestionar correctament la seva intel·ligència.

PROVES MÉS COMUNS

PROCEDIMENT

QÜESTIONARIS TANCATS

En ells es plantegen una sèrie de preguntes amb diverses opcions de resposta. No existeix una resposta correcta, sinó que la persona que els realitza ha de marcar l'opció que més s'adequa amb el que ella pensa o sent. Serveixen per a avaluar principalment qüestions emocionals i conductuals.

Entrevistes

Entrevistes personals amb què es detecten problemes conducutals i s'extrauen una sèrie de conclusions. Sol ser una de les proves neuropsicològiques més eficaces per a realitzar en primer lloc, de manera que el professional pugui determinar , posteriorment, quin és el següent pas i seleccionar proves complementàries que facilitin fer un bon diagnòstic”. L’entrevista amb la familia, o persones properes, també aporten informació important que, ajuden sempre a detectar la fase premòrbida de la persona afectada.

TEST DE CI

Permeten detectar a persones amb altes capacitats, ja que en aquest grup existeix un gran nombre d'individus amb problemes emocionals i conductuals pel fet que no són capaços de gestionar correctament la seva intel·ligència.