Psicologia Judicial
i Forense

El/la psicòleg/a forense és un/a professional que actua com a pèrit en un procés judicial, i té com encàrrec elaborar valoracions objectives i especialitzades dins del camp de la psicologia, emetre informes pericials i assessorar amb els seus coneixements al jutge/essa en la presa de decisions judicials. 

Psicologia Judicial i Forense

El/la psicòleg/a forense és un/a professional que actua com a pèrit en un procés judicial, i té com encàrrec elaborar valoracions objectives i especialitzades dins del camp de la psicologia, emetre informes pericials i assessorar amb els seus coneixements al jutge/essa en la presa de decisions judicials. 

ON ACTÚA

ÀMBITS DE TREBALL

Àmbit de família: valoració de les competències parentals, de les mesures més idònies, de l’organització familiar, de l’adequació de sistemes de guarda per als infants, etc.

Àmbit penal: per l’encausat (valorar les capacitats volitives i cognitives, avaluar el risc de violència, etc.) o la víctima (valoració de lesions psicològiques, credibilitat testimoni, etc).

Àmbit civil i social: avaluació de les capacitats d’actuar o testar, valoració de lesions derivades d’accidents, valoració de discapacitats intel·lectuals i psicològiques de la persona.

Àmbit laboral: valoració de situacions i danys psicològics de l’assetjament laboral, etc.

ON ACTÚA

ÀMBITS
DE TREBALL

Àmbit de família: valoració de les competències parentals, de les mesures més idònies, de l’organització familiar, de l’adequació de sistemes de guarda per als infants, etc.

Àmbit penal: per l’encausat (valorar les capacitats volitives i cognitives, avaluar el risc de violència, etc.) o la víctima (valoració de lesions psicològiques, credibilitat testimoni, etc).

Àmbit civil i social: avaluació de les capacitats d’actuar o testar, valoració de lesions derivades d’accidents, valoració de discapacitats intel·lectuals i psicològiques de la persona.

Àmbit laboral: valoració de situacions i danys psicològics de l’assetjament laboral, etc.

ATRIBUTS DE L'ACTUACIÓ

OBJECTIVITAT I IMPARCIALITAT​: Es requereix que els perits no siguin o no hagin actuat com a psicoterapeutes, mediadors o hagin tingut cap relació amb les persones que avaluen.

ESPECIALITZACIÓ: Aquest és un perfil professional que requereix una elevada especialització en matèria d’avaluació, elaboració d’informes tècnics i defensa dels mateixos als tribunals

CONSENTIMENT I RECOMANACIONS: Es considera bona praxi informar a l’altre dels requeriments pericials i convidar-lo a participar. Tanmateix, si només es compta amb la participació d’un dels progenitors, no es podrà fer recomanacions relatiu a la guarda dels fills i filles per marca d’informació tècnica.

CIENTIFICAT I TÈCNIQUES VALIDADES: Per poder oferir valoracions fonamentades en criteris tècnics, els professionals han d’utilitzar eines i instruments avalats i validats científicament.

ATRIBUTS DE L'ACTUACIÓ

OBJECTIVITAT I IMPARCIALITAT: 

Es requereix que els perits no siguin o no hagin actuat com a psicoterapeutes, mediadors o hagin tingut cap relació amb les persones que avaluen.

ESPECIALITZACIÓ: 

Aquest és un perfil professional que requereix una elevada especialització en matèria d’avaluació, elaboració d’informes tècnics i defensa dels mateixos als tribunals

CONSENTIMENT I RECOMANACIONS: 

Es considera bona praxi informar a l’altre dels requeriments pericials i convidar-lo a participar. Tanmateix, si només es compta amb la participació d’un dels progenitors, no es podrà fer recomanacions relatiu a la guarda dels fills i filles per marca d’informació tècnica.

CIENTIFICAT I TÈCNIQUES VALIDADES: 

Per poder oferir valoracions fonamentades en criteris tècnics, els professionals han d’utilitzar eines i instruments avalats i validats científicament.

EL COPC FACILITA CADA ANY AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA UNA ÚNICA LLISTA D’EXPERTS I EXPERTES PER A FORMAR PART DEL  TIP  AMB DIVERSES CATEGORIES I SUBCATEGORIES. POTS CONSULTAR AQUÍ LA INFORMACIÓ DEL TORN D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL (TIP).

EL COPC FACILITA CADA ANY AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA UNA ÚNICA LLISTA D’EXPERTS I EXPERTES PER A FORMAR PART DEL  TIP  AMB DIVERSES CATEGORIES I SUBCATEGORIES. POTS CONSULTAR AQUÍ LA INFORMACIÓ DEL TORN D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL (TIP).

Margarita Pagès

Psicòloga Clínica i Forense Acreditada al COPC 13956 Especialista en peritatges psicològics forenses Civil-Penal-Laboral Especialista en peritatges forenses Grafologia i Documentoscopia Postgraduada en Salut Mental d'Adults per la FVB Membre GT -COPC en l'Àmbit de la Psiconeurologia

Margarita Pagès

Psicòloga Clínica i Forense Acreditada al COPC 13956 Especialista en peritatges psicològics forenses Civil-Penal-Laboral Especialista en peritatges forenses Grafologia i Documentoscopia Postgraduada en Salut Mental d'Adults per la FVB Membre GT - COPC en l'Àmbit de la Psiconeurologia

Enllaços d’interès: