Grafologia Forense

La Grafologia Forense analitza la personalitat de qui comet un delicte; abastant, si es desitja, el temps comprès des d’abans de dur a terme la seva acció delictiva, fins al moment posterior al fet. És fonamental per a completar l’estudi de la personalitat sobre qui comet el delicte. 

Grafologia Forense

La Grafologia Forense analitza la personalitat de qui comet un delicte; abastant, si es desitja, el temps comprès des d’abans de dur a terme la seva acció delictiva, fins al moment posterior al fet. És fonamental per a completar l’estudi de la personalitat sobre qui comet el delicte. 

VALIDACIÓ
DE DOCUMENTS

Determinar falsificacions i autoria de documents mitjançant l'anàlisi Grafològica o Cal·ligràfica (manuscrits o signatures), datacio, estudi de tintes, tipus de paper, tipus d'impressió (en documents mecanografiats o impresos). Aquest anàlisi es fa seguint el codi deontològic de la professió.

INFORMES PER
EVITAR FRAU

Realització d'informes extrajudicials (per a negociacions i mediacions), així com judicials per a totes i cadascuna de les seves jurisdiccions: Civil, Penal, Laboral o Contenciós-administratiu. Per a detectar el Frau Documental, i poder servir d'ajuda tècnica per a jutjats i tribunals.

VALIDACIÓ
DE DOCUMENTS

Determinar falsificacions i autoria de documents mitjançant l'anàlisi Grafològica o Cal·ligràfica (manuscrits o signatures), datacio, estudi de tintes, tipus de paper, tipus d'impressió (en documents mecanografiats o impresos). Aquest anàlisi es fa seguint el codi deontològic de la professió.

INFORMES PER
EVITAR FRAU

Realització d'informes extrajudicials (per a negociacions i mediacions), així com judicials per a totes i cadascuna de les seves jurisdiccions: Civil, Penal, Laboral o Contenciós-administratiu. Per a detectar el Frau Documental, i poder servir d'ajuda tècnica per a jutjats i tribunals.

Funcions

-Estudi, comprovació  i valoració de documents, cartes, lletres dubitats i indubitats.

-Informes pericials cal·ligràfics. Anàlisi de contractes, rebuts, cartes, testaments hològrafs…

-Identificació d’alteracions en qualsevol tipus de document per a determinar el seu origen.

-Identificació i anàlisi d’esborrats, pintades i superposicions en documents.

-Identificació de l’autoria i origen en documents que estàn en disputa o que són anònims.

-Estudi i reconeixement de la signatura en testaments hològrafs.

-Anàlisi de documents obtinguts amb impressió o màquines d’escriure manuals.

-Anàlisi de proves Pericials aportades i elaboració de contrapericials.

Funcions

-Estudi, comprovació  i valoració de documents, cartes, lletres dubitats i indubitats.

-Informes pericials cal·ligràfics. Anàlisi de contractes, rebuts, cartes, testaments hològrafs…

-Identificació d’alteracions en qualsevol tipus de document per a determinar el seu origen.

-Identificació i anàlisi d’esborrats, pintades i superposicions en documents.

-Identificació de l’autoria i origen en documents que estàn en disputa o que són anònims.

-Estudi i reconeixement de la signatura en testaments hològrafs.

-Anàlisi de documents obtinguts amb impressió o màquines d’escriure manuals.

-Anàlisi de proves Pericials aportades i elaboració de contrapericials.

pericial
cal·ligràfica

La Pericial Cal·ligràfica implica la utilització de tècniques grafològiques per identificar l’autoria d’una signatura, document o contracte. Amb la finalitat de realitzar un anàlisi sobre l’autoria, veracitat, o datació d’unes certes signatures o documents manuscrits o impresos. 
 
Tota Pericial Cal·ligràfica haurà de tenir dades relatives al Perit (Nom i Cognoms, Formació, Especialitat Pericial), a més de la pròpia descripció de les proves realitzades i l’anàlisi dels documents dubitados i indubtables.

pericial
cal·ligràfica

La Pericial Cal·ligràfica implica la utilització de tècniques grafològiques per identificar l’autoria d’una signatura, document o contracte. Amb la finalitat de realitzar un anàlisi sobre l’autoria, veracitat, o datació d’unes certes signatures o documents manuscrits o impresos. 
 
Tota Pericial Cal·ligràfica haurà de tenir dades relatives al Perit (Nom i Cognoms, Formació, Especialitat Pericial), a més de la pròpia descripció de les proves realitzades i l’anàlisi dels documents dubitados i indubtables.

Què és la documento-scòpia?

La documentoscòpia és la disciplina que té per objecte d’estudi l’anàlisi dels documents moderns, públics o privats, utilitzant diferents mètodes i tècniques, a fi d’establir la seva autenticitat o falsedat, plasmant les conclusions a les quals arriben a través d’un informe escrit.

El perit en documentoscòpia s’ocupa de l’examen de documents a efecte de dictaminar la seva autenticitat o determinar les possibles alteracions doloses de què hagi estat objecte desemmascarant la veritat i restituint la seguretat jurídica.

Què és la documentoscòpia?

La documentoscòpia és la disciplina que té per objecte d’estudi l’anàlisi dels documents moderns, públics o privats, utilitzant diferents mètodes i tècniques, a fi d’establir la seva autenticitat o falsedat, plasmant les conclusions a les quals arriben a través d’un informe escrit.

El perit en documentoscòpia s’ocupa de l’examen de documents a efecte de dictaminar la seva autenticitat o determinar les possibles alteracions doloses de què hagi estat objecte desemmascarant la veritat i restituint la seguretat jurídica.