Avís legal

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Margarita Pagès Cueto estableix en la seva Política de Privacitat els termes i condicions de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) per així assegurar el bon ús i la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar en el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials, o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Datdes i/o l’autoritat competent en cada moment. Es per això que na Margarita Pagès Cueto es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jirsprudencials que estiguin vigent en el moment en que s’accedeixi a les websites, així com a les pràctiques del sector.

Li agraïm l’interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial per al personal de Margarita Pagès que gestioni aquesta informació.

Margarita Pagès no revelarà la informació personal que vostè li proporcioni en aquest lloc Web a tercers, excepte quan sigui necessari per a la prestació del servei contractat o en aquells supòsits en els que la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental o d’un altre índole.

Margarita Pagès es compromet a protegir la intimitat dels seus clients i usuaris del seu lloc Web. En aquesta Declaració es descriu la seva política en el que refereix a la recopilació i l’ús de la informació en aquest lloc Web.

En aquest lloc Web hi trobem enllaços cap a altres lloc Web, però aquesta Política de Privacitat només es aplicables a http://consultapsicologa.com/team-view/margarita-pages, no a la resta de llocs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb els que http://consultapsicologa.com/team-view/margarita-pages.com tingui enllaços, ni als continguts publicats en les seves pàgines.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES.

S’informa als Usuaris de la website que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades continguts en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades poden comportar la impossibilitat d’accés als serveis que el requereixin.
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diferents websites relatius a serveis prestats per Margarita Pagès, vostè accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en fitxer de dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURADA I FINALITAT.

Per el fet de visitar la web, els usuaris no faciliten informació personal ni queden obligats a facilitar-la.

Margarita Pagès es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitat i a utilitzar únicament per a les finalitats indicades.
Margarita Pagès presumeix que les dades ha estat introduïts per el seu titular o persona autoritzada, així com que son correctes i exactes.

Aquesta informació mai se venuda, cedida o prestada a altres empreses, excepte en el cas que, lògicament, consisteix la prestació del servei.

Margarita Pagès es responsable dels fitxers de dades de caràcter personal, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, així com la finalitat d’informar a l’usuari sobre promocions i ofertes de productes i serveis que li puguin interessar.

Així mateix, informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització dels estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procediment de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

El fet d’introduir dades en algun o alguns dels full de captació de dades implica acceptar la present Política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions de la mateixa i que es compromet al seu compliment integra durant la navegació i participació en la web.

INFORMACIÓ AL USUSARI SOBRE CONSULTAPSICOLOGICA.COM I SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÈS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES.

En compliment del deure d’informació previst en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que:
Tant la pàgina web com els serveis que s’ofereixen estan gestionats per Margarita Pagès, titular i responsable de la web.

Margarita Pagès garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades per els seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, recollida i tractament de les dades s’efectuen sobta nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.
D’acord amb la legislació vigent, tots els client de Margarita Pagès tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. A més, en qualsevol, moment, el client pot manifestar el desig de NO rebre cap tipus de publicitat.

Els drets que es refereixen en el paràgraf anterior, podran exercir-se per cada usuari a través d’una sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o Passaport adreçada a la següent adreça.