A què ens dediquem?

ÀMBITS DE TREBALL

PSICOLOGIA JURÍDICA I FORENSE
Experts en l'elaboració d'informes pericials
PSICOLOGIA CLÍNICA
Evaluació, diagnòstic, tractament i rehabilitaicó
NEUROPSICOLOGIA
Valoració de capacitats i exercicis de rehabilitació